Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Życzenia Wielkanocne

 Nie życzę Ci
chodzenia po morzu
dla samego chodzenia.
Nie życzę Ci noszenia krzyża
dla samego noszenia go.
Nie życzę Ci radości z życia
dla samej radości.
Nie życzę Ci wytrwałości w cierpieniu
dla samego cierpienia.
Ale życzę Ci spotkania ze Zmartwychwstałym,
choć także nie dla samego spotkania,
lecz dla zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie!