Życzenia Wielkanocne

 Nie życzę Cichodzenia po morzudla samego chodzenia.Nie życzę Ci noszenia krzyżadla samego noszenia go.Nie życzę Ci radości z życiadla samej radości.Nie życzę Ci wytrwałości w cierpieniudla samego cierpienia.Ale życzę Ci spotkania ze Zmartwychwstałym,choć także nie dla samego spotkania,lecz dla zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie!

Życzenia Wielkanocne Read More »