Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Przebudowa ZOL

PRZEBUDOWA ZOL

PRZEBUDOWA ZOL

    Wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez naszą placówkę świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze, rehabilitacyjne, jak również od roku 2006 świadczenia chorym w stanie apalicznym, wymagającym kompleksowej opieki lekarsko – pielęgniarskiej skłoniło nas do podjęcia przebudowy zakładu, tak by zwiększyć liczbę sal chorych i zlikwidować bariery architektoniczne.
    W naszym zamyśle wszystkie te prace mają na celu poprawić komfort i profesjonalizm opieki oraz zapewnić podopiecznym godną pomoc w cierpieniu i chorobie.
    Nasz Zakład nie posiada żadnych środków własnych, tak więc prace jakie do tej pory wykonano:
– przebudowa kuchni z zapleczem,
– przebudowa jednej kondygnacji /II p./ z wymianą stropów, stolarki okiennej i drzwiowej,
– przebudowa pomieszczeń na parterze gdzie wykonano izolatkę z łazienką i śluzą,
– wzmocnienie fundamentów pod częścią budynku,
zostały sfinansowane w większości z ofiar i datków ludzi dobrej woli – tych którym ból i cierpienie nie jest obojętne.

    Przed nami kolejne – kluczowe – etapy pracy:
– przebudowa i nadbudowa skrzydła,
– montaż windy szpitalnej łóżkowej,
– budowa nowych sal dla chorych,
– budowa sali rehabilitacyjnej z zapleczem.
    Jeśli chcesz mieć udział w tym wielkim „dziele Miłosierdzia” i przyczynić sie do jego realizacji, tak by w najbliższym czasie większa liczba chorych i cierpiących mogła u nas otrzymać ulgę pomoc, możesz złożyć ofiarę na konto naszego zakładu:
                                          KONTO NR: 12 1940 1076 3091 9000 0000 0000
    Za każdą ofiarę, każdy datek mówimy wraz z podopiecznymi DZIĘKUJĘ i składamy staropolskie „Bóg zapłać”. Zapewniamy o naszej modlitwie przed Obrazem Boga Ojca w naszej zakładowej Kaplicy.