Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU

PRZEKAŻ  1,5 %  PODATKU 

dla

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa 

w Kielcach, ul. Wesoła 45

KRS: 0000426739

Cel szczegółowy: ZOL  Kielce Wesoła

 DZIĘKUJEMY