Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Witaj na stronie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych, prowadzony przez Zgromadzenie Sług Jezusa, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego misją jest pomoc przewlekle chorym kobietom w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia.

 

Opieka Medyczna

 W Zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację kobiet przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji. Udziela się też świadczeń zdrowotnych osobom, które są samotne, a ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjnej.

Aktualności

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia

Obraz Boga Ojca

Kontakt

25-363 KIELCE, ul. Wesoła 45

tel. 041 361 68 59
  tel./fax 041 344 31 14

 zol@kielce.opoka.org.pl 

nr konta: 12 1940 1076 3091 9000 0000 0000

Biuro administracji czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach: 8.00 – 15.35