Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Informacje o zakładzie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa prowadzony przez Zgromadzenie Sług Jezusa znajduje się w samym centrum miasta Kielce. Budynek w kształcie czworoboku jest jedno i dwu piętrowy. Jest on własnością Zgromadzenia Sług Jezusa.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest Zakładem stacjonarnym , udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, zapewniającym całodobowe zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych kobiet.

Świadczenia zdrowotne obejmują swym zakresem: leczenie, pielęgnację i rehabilitację kobiet przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podstawowy pakiet świadczeń zdrowotnych (umowa z NFZ) to:
a) świadczenia lekarskie;
b) świadczenia pielęgniarskie;
c) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie, w/g harmonogramu;
d) świadczenia psychologa w dni powszednie, w/g harmonogramu;
e) ćwiczenia logopedyczne na zlecenie lekarza w dni powszednie, w/g harmonogramu;
f) terapię zajęciową w dni powszednie, w/g harmonogramu;
g) leczenie farmakologiczne w/g obowiązującego w Zakładzie receptariusza;
h) leczenie dietetyczne;
i) zaopatrzenie w środki pomocnicze: cewniki, worki na mocz, pieluchomajtki w rozmiarach standardowych, materace przeciwodleżynowe i rurki tracheotomijne oraz przedmioty ortopedyczne: kule, laski, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie;
j) badania diagnostyczne wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu w wyznaczone dni oraz badania pilne codziennie;
k) konsultacje specjalistyczne w innych placówkach ochrony zdrowia, wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu po umówieniu terminu i miejsca realizacji przez pielęgniarkę oddziałową Zakładu;
l) transport sanitarny w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację;
m) edukacje zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych.