Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Kontakt

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH ZGROMADZENIA SŁUG JEZUSA

25-363 KIELCE, ul. Wesoła 45

tel. 041 361 68 59
  tel./fax 041 344 31 14

 zol@kielce.opoka.org.pl 

nr konta: 12 1940 1076 3091 9000 0000 0000

godziny pracy administracji: 8.00 – 15.35