Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Dofinansowanie ze środków PFRON w 2022 r.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO W 2022 r.

 

Przebudowa budynku ZOL z wymianą stropu II piętra, dachu i windy osobowej – budynek ZOL w Kielcach ul. Wesoła 45

 

dofinansowanie: 635 000,00 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 750 967,76 zł