schöne Blumeschöne Blume
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
615135

Witaj na stronie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych, prowadzony przez Zgromadzenie Sług Jezusa, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego misją jest pomoc przewlekle chorym kobietom w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia.

  W Zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację kobiet przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji. Udziela się też świadczeń zdrowotnych osobom, które są samotne, a ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjnej.
            
  Od marca 2006 roku udzielane są też świadczenia pielęgnacyjno - lecznicze i rehabilitacyjne chorym w stanie apalicznym/wegetatywnym/ z niekorzystnym rokowaniem, w stosunku do których zakończono postępowanie lecznicze, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko - pielęgniarskiej.


W 2006 roku Zakład Opiekuńczo - Leczniczy uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, rehabilitację leczniczą i pielęgnację osób przewlekle chorych i w stanie apalicznym.

 

Ta strona używa plików Cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookie w przeglądarce. Czytaj więcej.